Meertaligheid in het Onderwijs: Wet- en regelgeving en beleid

Multilingualism in Education: law and regulations and policy

(a debate in Dutch with English summary)

Onder voorzitterschap van Karijn Helsloot wordt met een panel aan experts gedebatteerd over de mogelijkheden om de positie van zowel ‘grote‘ als ‘kleine’ talen in het onderwijs te verbeteren, en te laten aansluiten op de wensen en achtergronden van ouders en leerlingen zelf.

Europees burgerschap staat voor de beheersing van drie talen, waarvan een de moedertaal. Of toch niet? Tellen alleen de Europese nationale talen mee in deze drie? Of betreft het hier de onderwijstalen die op nationaal niveau zijn goedgekeurd?
Wat kost het, en wat levert het mens en maatschappij op als elke leerling in het onderwijs naast het Nederlands en het Engels, een taal naar keuze leert? Laat wet- en regelgeving dit toe? Biedt Onderwijs2032 de ruimte voor dit leren-op-maat?

Panelleden

  • Hans Bennis, algemeen secretaris van de Taalunie
  • Piet van Avermaet, Hoogleraar aan de Universiteit Gent, Directeur Steunpunt Diversiteit & Leren
  • Folkert Kuiken, Hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid (bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam)
  • Hetty Mulder, rector van het 4e Gymnasium, portefeuillehouder Taal naar Keuze, Espritscholen Amsterdam
  • Youssef Louakili, Teamleider curriculum voortgezet onderwijs, Ministerie van OCW

Back to: The Politics of Multilingualism conference 2017